Κυνόσουρα - Σχινιάς

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΣ «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ»
Η χερσόνησος της Κυνόσουρας χαρακτηρίζεται ως φυσικός «βοτανικός κήπος» (Χαριτωνίδου, 1979) διότι παρουσιάζει υψηλή βιοποικιλότητα. Είναι ένα τυπικό μεσογειακό οικοσύστημα, με θάμνους, φρύγανα και πόες που έχει διατηρήσει τη φυσικότητά του με ελάχιστη επίδραση από τον άνθρωπο. Στο μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται κυρίως από ψηλή θαμνώδη, μεσογειακή βλάστηση μακί, με ψηλούς θάμνους όπως αγριελιά, σχίνο, χαρουπιά, πουρνάρι, ράμνο, κοκορεβυθιά και με κυρίαρχο είδος το θάμνο Juniperus phoenicea (αγριοκυπάρισσο, φίδα). 

 

10a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
41
42

Σε πιο βραχώδεις ή βοσκημένες θέσεις, αναπτύσσονται χαμηλότεροι θαμνώνες με φρυγανικά είδη όπως αφάνα, ασπροθύμαρο, θυμάρι, λιβανόχορτο, λυχναράκι, θρούμπι, με κυρίαρχο είδος την Euphorbia acanthothamnos (γαλαστοιβή). 

Στα ανοίγματα των θαμνώνων συναντούμε ποώδη βλάστηση με μεγάλη ποικιλία ειδών καθόσον η περιοχή έχει υποστεί ελάχιστες αλλοιώσεις και παρουσιάζει υψηλή βιοποικιλότητα.
Μεταξύ των σημαντικών ειδών, είναι:
• τα ενδημικά είδη Fritillaria obliqua subsp. obliqua (απειλούμενο), Anchusella variegata,
Scorzonera crocifolia, Nigella arvensis subsp. aristata
• τα προστατευόμενα είδη Cyclamen graecum, Cyclamen hederifolium, Sternbergia sicula
• αρκετά προστατευόμενα είδη ορχεοειδών (Ophrys, Orchis, Serapias).

Βιβλιογραφία
Τα δεδομένα για τη βλάστηση της Κυνόσουρας βασίστηκαν σε προσωπικές συλλογές και παρατηρήσεις
(Μπαζός Ι. & Δεληπέτρου Π., αδημοσίευτα δεδομένα) και σε παλαιότερες βιβλιογραφι¬κές αναφορές :
Χαριτωνίδου, Π. (1979). Το μεγάλο έλος του Μαραθώνα. Καταστροφή και ανάγκη προστασίας του.
Πρακτικά Συνεδρίου Προστασίας Πανίδας-Χλωρίδας-Βιοτόπων, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως, Αθήνα.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ευαγγελία Αγγελίδου
Βιολόγος, Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
π. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αν. Αττικής
π. Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας
 
tilefona

fb0

Premium Joomla Templates