Περιβαλλοντική & Πολιτιστική αξία της Περιοχής Μαραθώνα - Σχινιά

Ο συνδυασμός ιστορίας και περιβάλλοντος στο Σχινιά Μαραθώνα έχει τόσο μεγάλη αξία και παγκόσμια ακτινοβολία που καθιστά τον τόπο αυτό μοναδικό στην Αττική, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η περιοχή διαθέτοντας πολύτιμα - ευαίσθητα οικολογικά και ιστορικά - πολιτιστικά χαρακτηριστικά, προσφέρεται για μία ήπια αειφόρο ανάπτυξη, εστιασμένη/επικεντρωμένη στην εκπαίδευση και την έρευνα σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.

1
1b
2
5
6
7
8
09
10
12
6b

 

 

 

Γιατί η περιοχή Μαραθώνα έχει μεγάλη Ιστορική αξία;

Στην ευρύτερη περιοχή Σχινιά Μαραθώνα καταγράφονται πάνω από 5.000 χρόνια Ελληνικού πολιτισμού. Είναι μια από τις λίγες τοποθεσίες που διατηρούν χαρακτηριστικά του κλασσικού παράκτιου Αττικού τοπίου μέσα στο οποίο αποτυπώνονται μοναδικές ιστορικές μνήμες από την αρχαιότητα: η μάχη του Μαραθώνα, ο κλασσικός τύμβος, ο τύμβος των Πλαταιέων, το τέμενος της Αθηνάς, το σπήλαιο του Πανός, ο ιερός ναός της Νέμεσης (Ραμνούς), Μακαρία πηγή, κ.ά.

 

 

 

 

 

 Γιατί η περιοχή Σχινιά Μαραθώνα έχει μεγάλη Οικολογική αξία;

Η περιοχή του Σχινιά είναι ένα θαύμα που παρόμοιό του δεν μπορείτε να βρείτε σε καμία άλλη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τα είδη (φυτά και ζώα) που υπάρχουν στο Σχινιά είναι περισσότερα από όσα θα βρείτε εάν περπατήσετε τη μισή Μεγάλη Βρετανία.

Η παράκτια περιοχή Σχινιά εντάχθηκε στον κατάλογο του Προγράμματος Corine στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στον Επιστημονικό Κατάλογο του δικτύου «Natura 2000» τη δεκαετία του ’90. Η περιοχή έχει μεγάλη οικολογική αξία για τους παρακάτω λόγους:

(1) Σε πολύ μικρή έκταση και πολύ κοντά στην Πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, συναντώνται πολλά διαφορικά τοπία και οικολογικά ενδιαιτήματα με μεγάλη ποικιλία φυσικών μεσογειακών οικοσυστημάτων

(2) Μεγάλη βιοποικιλότητα ως προς τη χλωρίδα

(3) Αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας σύμφωνα με Οδηγίες της ΕΟΚ

(4) Ο υγρότοπος (έλος) Σχινιά είναι σταθμός υποδοχής, φιλοξενίας και αναπαραγωγής μεταναστευτικών πουλιών

 

Περιοχή Σχινιά Μαραθώνα
 Σημαντική αρχαιολογική περιοχή
 Παράκτιο οικοσύστημα μεγάλης οικολογικής αξίας
 Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
 Ευαίσθητη και διαταραγμένη ισορροπία μεταξύ γλυκού επιφανειακού, θαλασσινού και υπόγειου νερού
 Διαθέτει 19 τύπους οικολογικών ενδιαιτημάτων του παραρτήματος Ι της 92/43 (4 από αυτούς είναι προτεραιότητας), κατά άλλους διαθέτει 22 τύπους οικοτόπων. 
 Σε μικρή απόσταση από την Πρωτεύουσα

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ευαγγελία Αγγελίδου
Βιολόγος, Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
π. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αν. Αττικής
π. Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας
 
tilefona

fb0

Premium Joomla Templates