Ερευνητές - Πανεπιστήμια -Υπουργεία

Με υπουργεία: ΥΠΕΚΑ & ΥΠΔΒΜΘ

«Πράσινη Δράση- Καθαρά Δάση»

Πρόγραμμα για τον εθελοντισμό στο περιβάλλον 
Πιλοτική εφαρμογή στο Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά – Μαραθών

Συνεργασία ΥΠΕΚΑ & ΥΠΔΒΜΘ

24 - 27 Απριλίου 2010 ΔΑΣΟΣ ΣΧΙΝΙΑ

 

322 μαθητές/τριες και 15 εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και ΓΕ.Λ Μαραθώνα και Ν. Μάκρης 
συμμετέχουν στο πεδίο μέσα στο δάσος Σχινιά σε παιδαγωγικές δραστηριότητες 
(περιβαλλοντικά παιχνίδια, θρυμματισμό ξερών κλαδιών κ.ά.)


1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
15

 

Συντονισμός της Δράσης εκ μέρους της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής:

Ευαγγελία Αγγελίδου και Ελένη Κρητικού, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

«Ενημέρωση σχετικά με τη δράση "Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση" στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά 
για τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής»
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εθελοντισμός για το Περιβάλλον" του ΥΠΕΚΑ και σε συνεργασία με το ΥΠΔΒΜΘ, υλοποιήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα "Πράσινη Δράση, Καθαρά Δάση" στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά την Τρίτη 27 Απριλίου 2010 για τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης των Δήμων Μαραθώνα και Νέας Μάκρης και του τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Δίκτυο Σχινιά». 
Στο πλαίσιο της οργάνωσης και πραγματοποίησης της δράσης αυτής αναπτύχτηκε μεταξύ άλλων συνεργασία του ΥΠΕΚΑ και των Υπευθύνων ΠΕ της ΔΔΕ Αν. Αττικής.
Στη δράση συμμετείχαν:
-Οκτώ (8) σχολεία της ΔΔΕ Αν. Αττικής (5 Γυμνάσια, 2 Λύκεια, 1 ΕΠΑΛ) των Δήμων Μαραθώνα και Ν. Μάκρης 
και μαθητές του τοπικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής 
με θέμα «Δίκτυο Σχινιά, Περιβαλλοντικό – Πολιτισμικό μονοπάτι: Ακτογραμμή Ραμνούς- Βραυρών» που συντονίζουν 
οι υπεύθυνες ΠΕ της ΔΔΕ Αν. Αττικής (322 μαθητές και 15 εκπαιδευτικοί)
-Συντονιστές του προγράμματος εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ 
-Εθελοντές και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται θετικότατη καθόσον:
α) Η διοργάνωση και ο συντονισμός της όλης δράσης εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός μαθητών, οι μετακινήσεις τους και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ιδιαίτερα σύνθετου προγράμματος οργάνωσης δραστηριοτήτων στο πεδίο. 
β) Έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
- να επισκεφτούν προγραμματισμένα/συντονισμένα και στο πλαίσιο του σχολικού τους χρόνου, ένα προστατευμένο δάσος (Εθνικό Πάρκο Σχινιά) της περιοχής τους, ιδιαίτερης σημασίας/αξίας 
(οικολογικής, ιστορικής, οικονομικής), 
- να συμμετάσχουν στο πεδίο σε ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες δράσεις μεταξύ των οποίων: σε περιβαλλοντικά παιχνίδια, σε καθαρισμό του δάσους από ξερά κλαδιά, σε θρυμματισμό των ξερών κλαδιών και σκόρπισμα της θρυμματισμένης ύλης και συνεπώς
- να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα και να αναλάβουν άμεσα δράση
- να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αλλά και με μαθητές που συμμετέχουν στο τοπικό Δίκτυο Σχινιά

Γενικότερα η πιλοτική αυτή δράση επέτρεψε να αναπτυχτούν βασικές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών φορέων όπως μεταξύ δυο διαφορετικών αλλά ωστόσο αρμοδίων Υπουργείων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΥΠΔΒΜΘ και ΥΠΕΚΑ), της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, των Δήμων και των Σχολείων της περιοχής. 
Παρότι για την αντιμετώπιση των πιεστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων η συνεργασία όλων των παραπάνω θεωρείται αυτονόητη, ωστόσο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική. Τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες που εμπλέκουν τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων και προϋποθέτουν τη συνεργασία τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία επί των ημερών μας καθόσον δίνουν την ευκαιρία σε όλη την τοπική κοινότητα, να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί σε περιβαλλοντικά θέματα του τοπικού περιβάλλοντος, να αναλάβει πρωτοβουλίες διοργάνωσης περιβαλλοντικών δράσεων στην περιοχή και να κινητοποιηθεί στο να συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη και προστασία του τοπικού περιβάλλοντος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πευκοδάσος του Σχινιά αλλά και η ευρύτερη περιοχή είναι ένας προνομιούχος χώρος 
για την πραγματοποίηση ποικίλων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στο πεδίο, προτείνουμε να ληφθούν και στο μέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες για την πραγματοποίηση ποικίλων δράσεων. Μία δράση θα ήταν π.χ. η πραγματοποίηση περιβαλλοντικού μαθητικού φεστιβάλ στην περιοχή του Σχινιά με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση/ενίσχυση των σχολικών Project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τέτοιου τύπου δράσεις προϋποθέτουν τον κατάλληλο σχεδιασμό παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διάθεσή μας για ουσιαστική συνεργασία σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα.Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν μελλοντικές συνεργασίες.


Ευαγγελία Αγγελίδου & Ελένη Κρητικού
Υπεύθυνες ΠΕ της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής

Με Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, Πολυτεχνείο)

 (1)  Eπιμορφωτικό εργαστήριο με την Πηνελόπη Δεληπέτρου, Δρ. Βιολογίας, ερευνήτρια χλωρίδας του Σχινιά Παν/μιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 «Η χλωρίδα και οι οικότοποι του Σχινιά: τα χαρακτηριστικά και η σημασία τους»

27 Απριλίου 2007

 

Εκπαιδευτικοί του Δικτύου Σχινιά - Μαραθώνα «Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό μονοπάτι: Ακτογραμμή Ραμνούς - Βραυρών», παρατηρούν και καταγράφουν τη χλωρίδα του Σχινιά 

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1b
20
22

 

 

Σχεδιασμός & Οργάνωση Σεμιναρίου: Ευαγγελία Αγγελίδου & Ελένη Κρητικού,

Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατ. Αττικής


 

 (2) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ανατ. Αττικής στο πλαίσιο προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):

"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών & Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"

 

Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε μελέτη πεδίου στο Σχινιά - Μαραθώνα. Σχέδιο εργασίας: "Σχινιάς μια προστατευόμενη περιοχή: Υπερ και κατά για τους κατοίκους της περιοχής πριν και μετά την ένταξη στο δίκτυο Natura 2000" 

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Συντονιστής προγράμματος 
Παναγιώτης Β. Κόκκοτας

ΔΔΕ Ανατ. Αττικής: Επιμορφώτρια Ευαγγελία Αγγελίδου 

Με Ερευνητές & Ειδικούς

 (1) "Μελέτη στο πεδίο" Εθνικό πάρκο Σχινιά- Μαραθώνα με Γεώργιο Σφήκα, μελετητή της Ελληνικής χλωρίδας

26 Νοεμβρίου 2006

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 

- Πραγματοποιούν επιτόπια παρατήρηση των χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, εντοπίζουν και διερευνούν τη χαρακτηριστική βλάστηση των οικοσυστημάτων και ενημερώνονται για τη σημασία/αξία της χλωρίδας της περιοχής

- Εντοπίζουν προβλήματα που ανακύπτουν (ρύπανσης, φύλαξης, κ.ά.) και διερευνούν θέματα διαχείρισης και καλών πρακτικών.

Οργάνωση σεμιναρίου: Ευαγγελία Αγγελίδου και Ελένη Κρητικού, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΔΔΕ Ανατ. Αττικής σε συνεργασία με ΦΟΔΕΠΑΣΜ


 

(2) Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του Δικτύου Σχινιά:"Περιβαλλοντικό -Πολιτισμικό Μονοπάτι ακτογραμμή Ραμνούς-Βραυρών με Κωνσταντίνο Μεθενίτη, καθηγητή ΕΚΠΑ

26 Απριλίου 2007

1
2
3
5
6

 

Οργάνωση σεμιναρίου: Ευαγγελία Αγγελίδου και Ελένη Κρητικού, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατ. Αττικής

Με Ερευνητές και Ειδικούς (β)

(Β) Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του  Δικτύου Σχινιά-Μαραθώνα 

«Περιβαλλοντικό-Πολιτισμικό μονοπάτι: Ακτογραμμή Ραμνούς - Βραυρών» με τον κ. Κωνσταντίνο Μεθενίτη, καθηγητή του ΕΚΠΑ


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/marathonedu/public_html/images/ΜΕΤΗΕΝΙΤHS

DSC09364  

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Ευαγγελία Αγγελίδου
Βιολόγος, Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
π. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αν. Αττικής
π. Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας
 
tilefona

fb0

Premium Joomla Templates